Sự thành công tạo nên từ nhiều yếu tố như may mắn, trí tuệ, nhạy bén, kiên trì, quyết tâm… Nếu chúng ta cảm thấy mình có những tố chất đó rồi nhưng chưa thực