Author Archive

Phản ánh về kiểm thử MOV van bướm

Stan Hale đã làm việc rất lâu trong việc thử nghiệm van động cơ trong ngành công nghiệp điện hạt nhân. Ở đây ông phản ánh về ngành công nghiệp đã đến bao xa.

Các biến thể trong cách tiếp cận van chặn

Trong bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã xem xét Yêu cầu so với Cung cấp các phê duyệt của người dùng cuối và các thông tin thị trường liên quan khác.