Vào thời gian trước sinh khoảng 2 –  3 tháng các mẹ nên tự làm cho mình một hũ rượu gừng và tinh bột nghệ để dùng sau khi sinh em bé. Gừng và